Monday, 11 December 2023

20 คําคมการทำงาน ภาษาอังกฤษ (Work hard Dream big.ทำงานให้หนัก ฝันให้ใหญ่)

Staying too long in a job that makes you unhappy can have long-lasting negative effects.
การอยู่ในงานที่ทำให้คุณไม่มีความสุขนานเกินไปอาจส่งผลเสียในระยะยาว

Every great dream begins with a dreamer.
ทุกความฝันที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นจากนักฝัน

Choose a job you love and you will never have to work a day in your life.-Confucius
เลือกงานที่คุณรัก แล้วคุณจะไม่ต้องทำงานเลยสักวันในชีวิต

Success is liking yourself, liking what you do and liking how you do it.-Maya Angelou
ความสำเร็จคือการชอบตัวเอง ชอบในสิ่งที่ทำ และชอบวิธีการทำ

Do what you love and success will follow.
ทำในสิ่งที่คุณรักและความสำเร็จจะตามมา

Why be a follower when you can be a leader?
ทำไมต้องเป็นผู้ตาม ในเมื่อคุณสามารถเป็นผู้นำได้

Everyone needs a little career inspiration from time to time.
ทุกคนต้องการแรงบันดาลใจในการทำงานเป็นครั้งคราว

To be successful, the first thing to do is fall in love with your work.-Sister Mary Lauretta
อยากประสบความสำเร็จ สิ่งแรกที่ต้องทำคือตกหลุมรักงานของคุณ

Trust what inspires you.
จงเชื่อในสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้คุณ

Work hard Dream big!
ทำงานให้หนัก ฝันให้ใหญ่

You can’t depend on your eyes when your imagination is out of focus.-Mark Twain
คุณไม่สามารถพึ่งพาสายตาของคุณได้ เมื่อจินตนาการของคุณหลุดโฟกัส

50 แคปชั่นพลังบวก ภาษาอังกฤษ
40 ประโยคพลังบวก สร้างแรงบรรดาลใจ มองโลกในแง่ดี
60 แคปชั่นทัศนคติ ชีวิตคิดบวก ยิ้มได้ทุกวัน
20 คําคมการทำงาน ภาษาอังกฤษ

If you don’t stand for something, you’ll fall for anything.-Michael Evans
ถ้าคุณไม่ยืนหยัดเพื่อบางสิ่ง คุณจะล้มเหลวในทุกสิ่ง

Most folks are about as happy as they make up their minds to be.-Abraham Lincoln
คนส่วนใหญ่มีความสุขเท่าที่พวกเขาตัดสินใจ

Being excited about your Monday’s the way many people are only thrilled about Fridays, it can be the difference between enjoying your job and struggling it.
การรู้สึกตื่นเต้นกับวันจันทร์ในแบบที่หลาย ๆ คนตื่นเต้นในวันศุกร์ มันอาจเป็นความแตกต่างระหว่างการสนุกกับงานและการดิ้นรนกับมัน

Every job you take is a strategic move towards that path.
ทุกงานที่คุณทำ คือการก้าวไปสู่เส้นทางนั้นอย่างมีกลยุทธ์

Don’t lie to yourself.You will be happy and excited to do your job and experience true joy.
อย่าโกหกตัวเอง คุณจะมีความสุขและตื่นเต้นที่จะทำงานและสัมผัสกับความสุขที่แท้จริง

The more passionate about your job, the easier it will be to face and overcome these challenges.
ยิ่งคุณมีความกระตือรือร้นในงานมากเท่าใด การเผชิญหน้าและเอาชนะความท้าทายเหล่านี้ ก็จะง่ายขึ้นเท่านั้น

The mood in the workplace can be transformed by the level of passion shown by you and other employees who work in it.
อารมณ์ในที่ทำงาน สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามระดับความกระตือรือร้นที่คุณและพนักงานคนอื่น ๆ แสดงออกมา

When you do a job that you like, your mind and body leave you with a feeling of being pleased and happy.
เมื่อคุณได้ทำงานที่คุณชอบ จิตใจและร่างกายของคุณจะทำให้คุณรู้สึกยินดีและมีความสุข

If you currently not passionate about what you do, this might be a good time to reflect on what changes you need to make.
หากตอนนี้คุณไม่ชอบในสิ่งที่คุณทำ อาจเป็นเวลาที่ดี ที่จะทบทวนว่าคุณต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง

Knowing when to walk away from a job can be challenging. But,what if you don’t get another job? How will you cope while in between jobs?
การรู้ว่าเมื่อใดควรเดินออกจากงาน อาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย แต่ถ้าคุณไม่ได้งานอื่นล่ะ คุณจะรับมือกับงานในระหว่างนี้ยังไง?

40 แคปชั่น เพื่อน มิตรภาพดี ๆ
30 คำคมเพื่อน ภาษาอังกฤษ
30 คำคมเพื่อน มิตรภาพ ความผูกพัน
50 แคปชั่นเพื่อนรักภาษาอังกฤษ
40 แคปชั่น คำคม เพื่อนรัก มิตรภาพดี ๆ ภาษาอังกฤษ