Monday, 27 May 2024

20 แคปชั่น คําคมเศร้า น้อยใจ อกหัก ภาษาอังกฤษ (Don’t be a star in the sky, be a candle in the dark.อย่าเป็นดาวบนฟ้า จงเป็นแสงเทียนในความมืด)

Sometimes, when one person is missing, the whole world seems depopulated.-Alphonse de Lamartine
บางครั้ง เมื่อคนๆ หนึ่งหายไป โลกทั้งใบก็ดูเหมือนไร้ผู้คน

I still love you but i don’t need you anymore.Because i have learned how to control my emotions.
ฉันยังรักคุณ แต่ฉันไม่ต้องการคุณอีกต่อไปแล้ว เพราะฉันได้เรียนรู้วิธีควบคุมอารมณ์ของตัวเอง

You can close your eyes to things you don’t want to see, but you can’t close your heart to things you don’t want to feel.-Johnny Depp
คุณสามารถปิดตาในสิ่งที่คุณไม่ต้องการเห็น แต่คุณไม่อาจปิดใจในสิ่งที่คุณไม่ต้องการรู้สึกได้

It hurts but it’s okay.Because we can’t force someone to feel the same as we feel for them.
เจ็บแต่ไม่เป็นไร เพราะเราไปบังคับให้ใครรู้สึก เหมือนที่เรารู้สึกกับเขาไม่ได้

No matter how hard your heart is broken, the world doesn’t stop for your grief.-Faraaz Kazi
ไม่ว่าคุณจะอกหักแค่ไหน โลกก็ไม่หยุดเพราะคุณเสียใจหรอก

Don’t kill your sleep for someone who killed your dreams so many times.
อย่าฆ่าความฝันของคุณ เพื่อคนที่ฆ่าความฝันของคุณหลายครั้ง

Love that remains longest in your heart is the one that is not returned.
ความรักที่อยู่ในใจคุณได้ยาวนานที่สุด คือความรักที่ไม่หวนคืนมา

Don’t get too attached because everyone always leaves in the end.
อย่ายึดติดเกินไป เพราะทุกคนมักจะจากไปในที่สุด

20 (แคปชั่น) คำคม ความรักแบบผู้ใหญ่
30 (แคปชั่น) คำคมความรักหวาน ๆ ภาษาอังกฤษ
20 นิยามของความรัก ภาษาอังกฤษ
30 คําคมความรักภาษาอังกฤษ ความหมายดีๆ

It’s better to have loved and lost than to have not loved at all.
มีรักแล้วสูญเสีย ยังดีกว่าไม่ได้รักเลย

Innocent people are not stupid they just think everyone has a good heart.
คนบริสุทธิ์ไม่ได้โง่ แค่คิดว่าทุกคนมีจิตใจดี

You will never know the pain until you look into the eyes of someone you love, and they look away.
คุณจะไม่มีวันรู้ถึงความเจ็บปวด จนกว่าคุณจะมองเข้าไปในดวงตาของคนที่คุณรัก และเขามองไปทางอื่น

Never take too much care of someone, Because you won’t be able to stand the pain when they start avoiding you.
อย่าดูแลใครมากเกินไป เพราะคุณจะทนความเจ็บปวดไม่ได้ เมื่อพวกเขาเริ่มหลีกเลี่ยงคุณ

The worst feeling in the world is when you can’t love anyone else because your heart still belongs to the one who broke it.
ความรู้สึกที่เลวร้ายที่สุดในโลกคือ เมื่อคุณไม่สามารถรักใครได้อีก เพราะหัวใจของคุณยังเป็นของผู้ที่ทำลายมัน

Don’t be a star in the sky, be a candle in the dark.
อย่าเป็นดาวบนฟ้า จงเป็นแสงเทียนในความมืด

Crying is a way your eyes speak when your mouth can’t explain how broken your heart is.
การร้องไห้เป็นวิธีที่ดวงตาของคุณพูด เมื่อปากของคุณไม่สามารถอธิบายได้ว่า หัวใจของคุณแตกสลายเพียงใด

Sincere person cry when you leave, Deceitful person leave when you cry.
คนจริงใจร้องไห้เมื่อคุณจากไป คนที่หลอกลวงจากไปเมื่อคุณร้องไห้

I gave you my heart, I just didn’t expect to get it back in pieces.
ฉันให้หัวใจเธอไปแล้ว ฉันไม่ได้หวังว่าจะได้มันกลับมาเป็นชิ้นๆ

Time decides who you meet in your life.
Heart decides who you want in your life.
Behavior decides who will stay in your life.
เวลาจะตัดสินว่าคุณจะเจอใครในชีวิต
หัวใจตัดสินว่าคุณต้องการใครในชีวิตของคุณ
พฤติกรรมเป็นตัวตัดสินว่าใครจะอยู่ในชีวิตของคุณ

Never lose your self-respect from someone who doesn’t care about your feelings and emotions.
อย่าสูญเสียความเคารพตนเองจากคนที่ไม่สนใจความรู้สึกและอารมณ์ของคุณ

Someone asked me, “who hurt you?”
I replied “My own expectations.”
มีคนถามฉันว่า “ใครทำร้ายคุณ”
ฉันตอบว่า “ความคาดหวังของฉันเอง”

20 แคปชั่นขอบคุณความรักดี ๆ ภาษาอังกฤษ
30 แคปชั่น ความรักดี ๆ ภาษาอังกฤษ
20 แคปชั่น คำคมอกหัก ประโยคน้อยใจ เศร้า ๆ ภาษาอังกฤษ