Saturday, 13 April 2024

25 ประโยคการเดินทาง ภาษาอังกฤษ (Travel is better with friends.เที่ยวกับเพื่อนดีกว่า)

Is there anything better than travelling with friends?
จะมีอะไรดีไปกว่าการไปเที่ยวกับเพื่อนอีกล่ะ?

A journey is best measured in friends, rather than miles.-Tim Cahill
การเดินทาง จะวัดกันที่เพื่อนมากกว่าระยะทาง

Life was meant for good friends and great adventures.
ชีวิตมีความหมายสำหรับเพื่อนที่ดีและการผจญภัยที่ยิ่งใหญ่

Life by the water is always better, especially with a few good friends in tow.
ชีวิตริมน้ำย่อมดีกว่า โดยเฉพาะการมีเพื่อนดีๆ สักสองสามคน

Everyone needs a friend that will call and say, “Get dressed” we are going on an adventure.
ทุกคนต้องการเพื่อนที่จะโทรหาและพูดว่า “แต่งตัว เรากำลังไปผจญภัย”

When traveling life’s journey, it’s good to have a friend’s hand to hold on to.
เมื่อเดินทางบนเส้นทางของชีวิต การมีมือเพื่อนไว้จับถือเป็นเรื่องดี

The best things in life are the people we love, the places we’ve been, and the memories we’ve made along the way.
สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตคือคนที่เรารัก สถานที่ที่เราเคยไป และความทรงจำที่เราสร้างระหว่างทาง

We are all travelers in the wilderness of the world, and the best we can find in our travels is an honest friend.-Robert Louis Stevenson
เราทุกคนต่างเป็นนักเดินทางในถิ่นทุรกันดารของโลก และสิ่งที่ดีที่สุดที่เราหาได้จากการเดินทางของเราคือเพื่อนที่ซื่อสัตย์

Never go on trips with anyone you do not love.- Ernest Hemingway
อย่าไปเที่ยวกับคนที่คุณไม่ได้รัก

Friendship isn’t about being inseparable… it’s being separated and knowing nothing will change.
มิตรภาพ ไม่ได้เกี่ยวกับการแยกจากกันไม่ได้… มันแยกจากกันและรู้ว่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง

Travel is better with friends.
เที่ยวกับเพื่อนดีกว่า

Good company in a journey makes the way seem shorter.-Izaak Walton
การมีเพื่อนที่ดีในการเดินทาง ทำให้หนทางดูเหมือนสั้นลง

40 แคปชั่น เพื่อน มิตรภาพดี ๆ
30 คำคมเพื่อน ภาษาอังกฤษ
30 คำคมเพื่อน มิตรภาพ ความผูกพัน
50 แคปชั่นเพื่อนรักภาษาอังกฤษ
40 แคปชั่น คำคม เพื่อนรัก มิตรภาพดี ๆ ภาษาอังกฤษ

Sometimes all you need is a great friend and a tank of gas.
บางครั้งสิ่งที่คุณต้องมี ก็คือเพื่อนที่ดีและน้ำมันเต็มถัง

The most beautiful in the world is, of course, the world itself.-Wallace Stevens
สิ่งที่สวยงามที่สุดในโลกก็คือโลกนั่นเอง

Never get so busy making a living that you forget to make a life.
อย่ายุ่งกับการทำมาหากินจนลืมสร้างชีวิต

We take photos as a return ticket to a moment otherwise gone.-Katie Thurmes
เราถ่ายรูป เพื่อเป็นตั๋วกลับไปสู่ช่วงเวลาที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

I don’t know the question, but travel is definitely the answer.
ฉันไม่รู้คำถาม แต่การเดินทางคือคำตอบอย่างแน่นอน

Find joy in the ordinary.
จงพบความสุขในความธรรมดา

Who you travel with is more important than the destination.
คนที่คุณเดินทางด้วย มีความสำคัญมากกว่าจุดหมายปลายทาง

There are no strangers in this world, only friends I haven’t met yet.
ไม่มีคนแปลกหน้าในโลกนี้ มีแต่เพื่อนที่ฉันยังไม่เคยเจอ

Travel far enough, you meet yourself.-David Mitchell
เดินทางไปให้ไกลพอ แล้วคุณจะพบกับตัวเอง

A true traveler’s journey is never complete.
การเดินทางของนักเดินทางที่แท้จริง จะไม่มีวันสมบูรณ์

It doesn’t matter where you’re going, it’s who you have beside you.
ไม่สำคัญว่าคุณจะไปไหน สำคัญที่ว่าคุณมีใครอยู่ข้าง ๆ

You never really travel alone.The world is full of friends waiting to get to know you.
คุณไม่เคยเดินทางคนเดียวจริง ๆ โลกเต็มไปด้วยเพื่อนที่รอทำความรู้จักกับคุณ

Good company in a journey makes the way seem shorter.-Izaak Walton.
การมีเพื่อนที่ดีในการเดินทาง ทำให้หนทางดูสั้นลง

Trying to get someone to travel with you.
พยายามหาใครสักคนที่จะเดินทางไปกับคุณ

30 คำคมภาษาอังกฤษชีวิตคิดบวก ให้กำลังใจ
40 คำคมชีวิต ภาษาอังกฤษ ความหมายดี ๆ
20 คำคมชีวิต สตีฟ จ็อบส์ (Steve Jobs)