Monday, 27 May 2024

30 คําคมความรักภาษาอังกฤษ ความหมายดีๆ (True love lasts forever.รักแท้จะคงอยู่ตลอดไป)

Don’t try to be something to everyone. Be everything to someone.
อย่าพยายามเป็นบางอย่างสำหรับทุกคน จงเป็นทุกอย่างสำหรับใครบางคน

My heart will never stop beating for you.
หัวใจของฉันจะไม่มีวันหยุดเต้นเพื่อคุณ

One day, you will be so glad that you didn’t give up on yourself.
วันหนึ่งคุณจะดีใจมากที่คุณไม่ยอมแพ้ต่อตัวเอง

Never love something so much that you can’t let go of it.-Ginni Rometty
อย่ารักสิ่งใดมากจนเกินไป จนไม่สามารถละทิ้งมันไปได้

The things you do for me, I don’t know if I will ever be able to repay you.
สิ่งที่คุณทำให้ฉัน ฉันไม่รู้ว่าฉันจะตอบแทนคุณได้ไหม

Someday you’ll be the greatest blessing to someone who truly deserves you.
สักวันหนึ่ง คุณจะเป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุด สำหรับคนที่คู่ควรกับคุณอย่างแท้จริง

Far too many people are looking for the right person, instead of trying to be the right person.-Gloria Steinem
ผู้คนมากมายมองหาคนที่ใช่ แทนที่จะพยายามเป็นคนที่ใช่

Thank you for making me smile, thank you for making me laugh, thank you for not letting me fall.
ขอบคุณที่ทำให้ฉันยิ้ม ขอบคุณที่ทำให้ฉันหัวเราะ ขอบคุณที่ไม่ทำให้ฉันล้มลง

The only person who truly cares for you is the person you see in the mirror.
คนเดียวที่ห่วงใยคุณอย่างแท้จริงคือคนที่คุณเห็นในกระจก

The greatest happiness of life is the conviction that we are loved.
ความสุขที่สุดของชีวิต คือความเชื่อมั่นว่าเราเป็นที่รัก

20 แคปชั่น คําคมเศร้า น้อยใจ อกหัก ภาษาอังกฤษ
30 แคปชั่น คำคมอกหัก น้อยใจ ภาษาอังกฤษ
20 แคปชั่น คำคม น้อยใจใครจะรู้ ภาษาอังกฤษ

I don’t know where I would be in this world without you.
ฉันไม่รู้ว่าฉันจะอยู่ที่ไหนในโลกนี้ถ้าไม่มีคุณ

Do not let fear make your mind weak.
อย่าปล่อยให้ความกลัวทำให้จิตใจอ่อนแอ

True love lasts forever.-Joseph B. Wirthlin
รักแท้คงอยู่ตลอดไป

Thank you for letting me be myself.
ขอบคุณที่ให้ฉันเป็นตัวของตัวเอง

All I wish for myself right now is to stay peaceful and be genuinely happy.
สิ่งที่ฉันต้องการสำหรับตัวเองตอนนี้ คือการอยู่อย่างสงบสุขและมีความสุขอย่างแท้จริง

Only true love can fuel the hard work that awaits you.-Tom Freston
ความรักที่แท้จริงเท่านั้น ที่สามารถเติมพลังให้กับการทำงานหนักที่รอคุณอยู่

Thank you for being there and supporting me always because I know I can trust you with anything.
ขอบคุณที่อยู่เคียงข้างและสนับสนุนฉันเสมอมา เพราะฉันรู้ว่าฉันไว้ใจคุณได้ทุกเรื่อง

The only person who truly cares for you is the person you see in the mirror.
คนเดียวที่ห่วงใยคุณอย่างแท้จริงคือคนที่คุณเห็นในกระจก

True love doesn’t happen right away.
รักแท้ไม่ได้เกิดขึ้นทันที

Be together for the right reasons.
จงอยู่ด้วยกันด้วยเหตุผลที่ถูกต้อง

I always want you to remember that we are in this together, we’ll always be.
ฉันอยากให้คุณจำไว้เสมอว่าเราอยู่ด้วยกัน เราจะเป็นอย่างนั้นตลอดไป

True love stories never have endings.-Richard Bach
เรื่องราวความรักที่แท้จริงไม่มีวันสิ้นสุด

The most important kind of love is the kind we most often neglect: self love.
ความรักที่สำคัญที่สุด คือความรักที่เรามักละเลย นั่นคือการรักตนเอง

You didn’t need to focus on the people who walked away, be happy with the ones who chose to stay.
คุณไม่จำเป็นต้องสนใจคนที่เดินจากไป แต่จงมีความสุขกับคนที่เลือกที่จะอยู่ต่อ

If he can’t handle you at your worst then he does not deserve you at your best.
ถ้าเขาไม่สามารถรับมือกับคุณในตอนที่แย่ที่สุดได้ เขาก็จะไม่คู่ควรกับคุณในตอนที่ดีที่สุดของคุณ

You deserve someone who does not only make you feel better, but makes you want to be better.
คุณสมควรได้รับใครสักคน ที่ไม่เพียงแต่ทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังทำให้คุณต้องการที่จะดีขึ้นด้วย

Every time someone gives up on you, I hope you hold onto yourself even tighter.
ทุกครั้งที่มีคนบอกเลิกคุณ ฉันหวังว่าคุณจะยึดมั่นในตัวเองมากขึ้น

Real love is always chaotic.
ความรักที่แท้จริงมักจะวุ่นวาย

What you do not want done to yourself, do not do to others.-Confucius
อะไรที่คุณไม่อยากทำกับตัวเอง อย่าทำกับคนอื่น

Remember, you have the power to make someone feel good about themselves.
จำไว้ว่าคุณมีอำนาจที่จะทำให้คนอื่นรู้สึกดีกับตัวเองได้

20 (แคปชั่น) คำคม ความรักแบบผู้ใหญ่
30 (แคปชั่น) คำคมความรักหวาน ๆ ภาษาอังกฤษ
20 นิยามของความรัก ภาษาอังกฤษ
30 คําคมความรักภาษาอังกฤษ ความหมายดีๆ