Tuesday, 16 July 2024

30 คําอังกฤษเท่ ๆ ความหมายดี ๆ [If you’re going through hell, keep going.ถ้าคุณกำลังจะผ่านนรก จงไปต่อ]

The greatest fear in the world is of the opinions of others.
ความกลัวที่สุดในโลก คือความคิดเห็นของผู้อื่น

Determination is doing what needs to be done even when you don’t feel like doing it.
ความมุ่งมั่น คือการทำในสิ่งที่จำเป็นต้องทำ แม้ว่าคุณจะไม่รู้สึกอยากทำก็ตาม

When you’re feeling your worst, that’s when you get to know yourself the best.-Leslie Grossman
เมื่อคุณรู้สึกแย่ที่สุด นั่นคือเวลาที่คุณจะได้รู้จักตัวเองดีที่สุด

The more informed you are, the less arrogant and aggressive you are.
ยิ่งคุณมีความรู้มากเท่าไหร่ คุณยิ่งหยิ่งยโส และก้าวร้าวน้อยลงเท่านั้น

If you’re going through hell, keep going.-Winston Churchill
ถ้าคุณกำลังจะผ่านนรก จงไปต่อ

Everything’s always ending.But everything’s always beginning, too.-Patrick Ness
ทุกอย่างจบลงเสมอ แต่ทุกอย่างก็เริ่มต้นใหม่เสมอเช่นกัน

He who has a why to live can bear almost any how.-Friedrich Nietzsche
คนที่มีเหตุผลที่จะมีชีวิตอยู่สามารถทนได้เกือบทุกอย่าง

Take a deep breath and remember who the fuck you are.
หายใจเข้าลึก ๆ แล้วจำไว้ว่าคุณเป็นใคร

When you feel like giving up, remember why you held on for so long in the first place.
เมื่อคุณรู้สึกอยากยอมแพ้ จงจำไว้ว่า ทำไมคุณถึงทนอยู่ได้นานตั้งแต่แรก

If you do nothing there will be no result.
ถ้าคุณไม่ทำอะไรเลย ก็จะไม่มีผลลัพธ์

The difficulties of life are intended to make us better, not bitter.
ความยากลำบากในชีวิต มีไว้เพื่อให้เราดีขึ้น ไม่ใช่ขมขื่น

แนะนำ : 30 คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดี ๆ
แนะนำ : 20 คำให้กําลังใจตัวเอง ภาษาอังกฤษ
แนะนำ : 30 คําอังกฤษเท่ ๆ ความหมายดี ๆ

I never lose.Either I win or I learn.
ฉันไม่เคยสูญเสีย ไม่ว่าฉันจะชนะหรือฉันเรียนรู้

If you don’t go after what you want, you’ll never have it.
ถ้าคุณไม่ไขว่คว้าสิ่งที่คุณต้องการ คุณจะไม่มีวันได้มันมา

Defeat is simply a signal to press onward.-Helen Keller
ความพ่ายแพ้ เป็นเพียงสัญญาณให้เดินหน้าต่อไป

You get what you focus on, so focus on what you want.
คุณได้สิ่งที่คุณโฟกัส ดังนั้นโฟกัสไปที่สิ่งที่คุณต้องการ

If you don’t step forward, you’re always in the same place.
หากคุณไม่ก้าวไปข้างหน้า คุณก็จะอยู่ที่เดิมเสมอ

Sometimes I keep my feelings to myself because it’s hard for someone else to understand them.
บางครั้งฉันก็เก็บความรู้สึกไว้กับตัวเองเพราะมันยากที่คนอื่นจะเข้าใจ

Stay away from negative people, they have a problem for every solution.
อยู่ให้ห่างจากคนที่คิดลบ พวกเขามีปัญหาทุกทางแก้ไข.

The best way to predict your future is to create it.-Abraham Lincoln
วิธีที่ดีที่สุดในการทำนายอนาคตของคุณ คือการสร้างมันขึ้นมา

It hurts, but it’s ok I’m used to it.
มันเจ็บ แต่ไม่เป็นไร ฉันชินกับมันแล้ว

I went through my darkest time alone, so sorry if I act like I don’t need anyone.
ฉันผ่านช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดมาคนเดียว ขอโทษด้วยถ้าฉันทำตัวเหมือนไม่ต้องการใคร

If everybody likes you, you have a serious problem.
ถ้าทุกคนชอบคุณ แสดงว่าคุณมีปัญหาร้ายแรง

One day you will just be a memory.
วันหนึ่งคุณจะเป็นเพียงความทรงจำ

When they call you crazy, remember that genius ideas don’t come from average minds.
เมื่อพวกเขามองว่าคุณบ้า จำไว้ว่าไอเดียอัจฉริยะ ไม่ได้มาจากความคิดธรรมดา ๆ

You will have more to come in the future.
คุณยังมีอะไรอีกมากมายที่จะตามมาในอนาคต

When it hurts, observe.Life is trying to teach you something.
เมื่อเจ็บให้สังเกต ชีวิตกำลังพยายามสอนบางอย่างให้คุณ

Never push a loyal person to the point where they no longer give a damn.
อย่ากดดันคนที่ซื่อสัตย์ จนถึงจุดที่เขาไม่แคร์อีกต่อไป

No reason to stay is a good reason to go.
ไม่มีเหตุผลที่จะอยู่ คือเหตุผลที่ดีที่จะไป

A dream written down with a date becomes a goal.
ความฝันที่เขียนลงวันที่ จะกลายเป็นเป้าหมาย

Don’t let others influence your emotions.
อย่าปล่อยให้คนอื่น มีอิทธิพลต่ออารมณ์ของคุณ

แนะนำ : 25 คําคมความสุข ภาษาอังกฤษ
แนะนำ : 30 แคปชั่นแรงผลักดัน ภาษาอังกฤษ
แนะนำ : 20 คําคมการทำงาน ภาษาอังกฤษ
แนะนำ : 60 แคปชั่นทัศนคติ ชีวิตคิดบวก ยิ้มได้ทุกวัน
แนะนำ : 40 ประโยคพลังบวก สร้างแรงบรรดาลใจ มองโลกในแง่ดี