Monday, 11 December 2023

30 แคปชั่นแรงผลักดัน ภาษาอังกฤษ (I’ll find strength in pain. ฉันจะพบความเข้มแข็งในความเจ็บปวด)

You were given this life because you are strong enough to live it.-Ain Eineziz
คุณได้รับชีวิตนี้เพราะคุณแข็งแกร่งพอที่จะมีชีวิตอยู่

I am not what happened to me.I am what I chose to become.-Carl Gustav Jung
ฉันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับฉัน ฉันเป็นสิ่งที่ฉันเลือกที่จะเป็น

Forget your past, forgive yourself, and begin again right now.
ลืมอดีต ให้อภัยตัวเอง แล้วเริ่มต้นใหม่เดี๋ยวนี้

Hope is the only thing stronger than fear.-Suzanne Collins
ความหวังเป็นสิ่งเดียวที่แข็งแกร่งกว่าความกลัว

I’ll find strength in pain.
ฉันจะพบความเข้มแข็งในความเจ็บปวด

It’s not about perfect.It’s about effort.-Jillian Michaels
มันไม่เกี่ยวกับความสมบูรณ์แบบ มันเกี่ยวกับความพยายาม

You’re allowed to scream, you’re allowed to cry, but do not give up.
คุณกรีดร้องได้ ร้องไห้ได้ แต่อย่ายอมแพ้

Excellence is not a skill.It is an attitude.– Ralph Marston
ความเป็นเลิศไม่ใช่ทักษะ มันคือทัศนคติ

The nature of success requires ambition.
ธรรมชาติของความสำเร็จต้องการความทะเยอทะยาน

I am strong because I’ve been weak.I am fearless because I’ve been afraid.I am wise because I’ve been foolish.- Joker
ฉันแข็งแรงเพราะฉันเคยอ่อนแอ ฉันไม่กลัวเพราะฉันเคยกลัว ฉันฉลาดเพราะฉันโง่เขลา

Focus on your goal.Don’t look in any direction but ahead.
มุ่งเน้นไปที่เป้าหมายของคุณ อย่ามองไปทางไหนนอกจากข้างหน้า

Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life.
เวลาของคุณมีจำกัด ดังนั้นอย่าเสียเวลาไปกับชีวิตของคนอื่น

Sometimes you face difficulties not because you’re doing something wrong, but because you’re doing something right.-Joel Osteen
บางครั้งคุณเผชิญกับความยากลำบากไม่ใช่เพราะคุณทำผิด แต่เพราะคุณทำสิ่งที่ถูกต้อง

50 แคปชั่นพลังบวก ภาษาอังกฤษ
40 ประโยคพลังบวก สร้างแรงบรรดาลใจ มองโลกในแง่ดี
60 แคปชั่นทัศนคติ ชีวิตคิดบวก ยิ้มได้ทุกวัน
20 คําคมการทำงาน ภาษาอังกฤษ

I knew that if I failed I wouldn’t regret that, but I knew the one thing I might regret is not trying.-Jeff Bezos
ฉันรู้ว่าถ้าฉันล้มเหลวฉันจะไม่เสียใจ แต่ฉันรู้ว่าสิ่งหนึ่งที่ฉันอาจเสียใจคือการไม่พยายาม

You don’t get what you wish for.You get what you work for.-Daniel Milstein
คุณไม่ได้รับสิ่งที่คุณต้องการ คุณได้รับสิ่งที่คุณทำงาน

Don’t try to be perfect.Just try to be better than you were yesterday.
อย่าพยายามที่จะสมบูรณ์แบบ แค่พยายามให้ดีกว่าเมื่อวาน

It’s not about ideas.It’s about making ideas happen.-Scott Belsky
มันไม่เกี่ยวกับความคิด มันเกี่ยวกับการทำให้ความคิดเกิดขึ้น

Keep going.Everything you need will come to you at the perfect time.
ทำต่อไป ทุกสิ่งที่คุณต้องการจะมาหาคุณในเวลาที่เหมาะสม

Go ahead tell me that I’m not good enough, tell me I can’t do it because I will show you over and over again that I can.
บอกไปเลยว่าฉันไม่ดีพอ บอกฉันว่าฉันทำไม่ได้ เพราะฉันจะแสดงให้คุณเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าฉันทำได้

The best way to gain self-confidence is to do what you are afraid to do.
วิธีที่ดีที่สุดในการสร้างความมั่นใจในตนเอง คือการทำในสิ่งที่คุณกลัวที่จะทำ

The fastest way to change yourself is to hang out with people who are already the way you want to be.-Reid Hoffman
วิธีที่เร็วที่สุดในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง คือการออกไปเที่ยว กับคนที่เป็นในแบบที่คุณอยากเป็น

A little progress each day adds up to big results.-Satya Nani
ความคืบหน้าเล็กน้อยในแต่ละวัน จะเพิ่มผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่

Don’t be afraid to assert yourself, have confidence in your abilities and don’t let the bastards get you down.-Michael Bloomberg
อย่ากลัวที่จะอวดตัวเอง มั่นใจในความสามารถของตัวเอง และอย่าปล่อยให้พวกนอกรีตมาทำให้คุณผิดหวัง

The strongest actions for a woman is to love herself.
การกระทำที่แข็งแกร่งที่สุดสำหรับผู้หญิงคือการรักตัวเอง

Losers quit when they’re tired.Winners quit when they’ve won.
คนขี้แพ้เลิกเล่นเมื่อพวกเขาเหนื่อย ผู้ชนะจะหยุดเมื่อพวกเขาได้รับชัยชนะ

Everything started as nothing.-Ben Weissenstein
ทุกอย่างเริ่มต้นจากความว่างเปล่า

A strong woman is one who is able to smile this morning like she wasn’t crying last night.-Harriet Morgan
ผู้หญิงที่เข้มแข็ง คือคนที่สามารถยิ้มได้ในเช้าวันนี้ เหมือนที่เธอไม่ได้ร้องไห้เมื่อคืนนี้

You will never always be motivated.You have to learn to be disciplined.
คุณจะไม่ได้รับแรงกระตุ้นเสมอไป คุณต้องเรียนรู้ที่จะมีระเบียบวินัย

The important thing is not being afraid to take a chance.Remember, the greatest failure is to not try.Once you find something you love to do, be the best at doing it.-Debbi Fields
สิ่งสำคัญคืออย่ากลัวที่จะฉวยโอกาส จำไว้ว่าความล้มเหลวที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือการไม่พยายาม เมื่อคุณพบสิ่งที่คุณรักที่จะทำแล้ว จงทำให้ดีที่สุด

Focus on doing the right things instead of a bunch of things.Mike Krieger
โฟกัสไปที่การทำสิ่งที่ถูกต้อง แทนที่จะทำหลายๆ อย่าง

30 คำคมภาษาอังกฤษชีวิตคิดบวก ให้กำลังใจ

40 คำคมชีวิต ภาษาอังกฤษ ความหมายดี ๆ

20 คำคมชีวิต สตีฟ จ็อบส์ (Steve Jobs)

30 แคปชั่นแรงผลักดัน ภาษาอังกฤษ