Monday, 27 May 2024

30 แคปชั่น ความรักดี ๆ ภาษาอังกฤษ (Love starts as a feeling.ความรักเริ่มต้นจากความรู้สึก)

I’m so grateful to have you in my life, you make me a better human being.
ฉันรู้สึกขอบคุณจริง ๆ ที่มีคุณในชีวิต คุณทำให้ฉันเป็นคนที่ดีขึ้น

Don’t let your heart vanish.
อย่าปล่อยให้หัวใจของคุณหายไป

Love is in the action and the deed you do for someone else without expecting much in return except their smile or a sense of gratitude.
ความรักอยู่ในการกระทำ และการกระทำที่คุณทำเพื่อคนอื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน นอกจากรอยยิ้มหรือความรู้สึกขอบคุณ

You’re my everything.
คุณคือทุกสิ่งทุกอย่างของฉัน

Stay just a little longer, let’s make our story forever.
อยู่ต่ออีกนิดเถอะนะ มาทำเรื่องของเราให้คงอยู่ตลอดไป

Good relations take time, patience and two people who truly want to be together.
ความสัมพันธ์ที่ดีต้องใช้เวลา ความอดทน และคนสองคนที่ต้องการอยู่ด้วยกันอย่างแท้จริง

For all that you are and all that you do,really thanks.
สำหรับทุกสิ่งที่คุณเป็นและทุกสิ่งที่คุณทำ ขอบคุณจริงๆ

One day, you will be so glad that you didn’t give up on yourself.
วันหนึ่งคุณจะดีใจ ที่คุณไม่ยอมแพ้ให้กับตัวเอง

If you truly want someone in your life, then you will need to work towards it.
หากคุณต้องการใครสักคนในชีวิตจริงๆ คุณจะต้องพยายามไขว่คว้าหามัน

Your loving words do not have to be difficult.
คำบอกรักของคุณไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องยาก

Never give up on yourself, you are someone’s new beginning.
อย่ายอมแพ้ในตัวเอง คุณคือการเริ่มต้นใหม่ของใครบางคน

Be yourself meaning.
จงเป็นตัวของตัวเองอย่างมีความหมาย

20 (แคปชั่น) คำคม ความรักแบบผู้ใหญ่
30 (แคปชั่น) คำคมความรักหวาน ๆ ภาษาอังกฤษ
20 นิยามของความรัก ภาษาอังกฤษ
30 คําคมความรักภาษาอังกฤษ ความหมายดีๆ

I can’t find the perfect words to express my love for you, all I can say is thank you for loving me.
ฉันไม่สามารถหาคำพูดที่สมบูรณ์แบบ เพื่อแสดงความรักที่มีต่อคุณได้ ทั้งหมดที่ฉันพูดได้คือขอบคุณที่รักฉัน

Some memories can never be shared with anyone.
ความทรงจำบางอย่างไม่สามารถแบ่งปันกับใครได้

We are most alive when we’re in love.-John Updike
เรามีชีวิตชีวาที่สุดเมื่อเรามีความรัก

I was worried about living a lonely life until I met you, you are the joy and light in my life.
ฉันกังวลกับการใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยว จนกระทั่งได้พบคุณ คุณคือความสุขและแสงสว่างในชีวิตของฉัน

Problems are never too big we just overthink about it.
ปัญหาไม่เคยใหญ่เกินไป เราแค่คิดมากไปเอง

True love stories never have endings.-Richard Bach
เรื่องราวความรักที่แท้จริงไม่มีวันสิ้นสุด

You are the first person I always think of when I wake up, the person I want to be with all day and night.
คุณคือคนแรกที่ฉันนึกถึงเสมอเมื่อตื่นนอน เป็นคนที่ฉันอยากอยู่ด้วยทั้งวันทั้งคืน

Nothing can ever be so strong to come between us and break us apart.
ไม่มีสิ่งใดที่แข็งแกร่งพอ ที่จะมาขวางกั้นระหว่างเราและแยกเราออกจากกันได้

I would rather share one lifetime with you, than face all the ages of this world alone.
ฉันยอมใช้ชีวิตหนึ่งร่วมกับคุณ ดีกว่าเผชิญโลกทั้งใบเพียงลำพัง

Don’t think I have forgotten everything about you.
อย่าคิดว่าฉันลืมทุกอย่างเกี่ยวกับคุณไปแล้ว

Learn to stand up for yourself, because you deserve to be loved.
เรียนรู้ที่จะยืนหยัดเพื่อตัวเอง เพราะคุณสมควรได้รับความรัก

Sometimes the heart sees what is invisible to the eye.-H. Jackson Brown, Jr.
บางครั้งหัวใจก็มองเห็นสิ่งที่ตามองไม่เห็น

You are my one and only true love.I will make sure you are always happy.
คุณคือรักแท้หนึ่งเดียวของฉัน ฉันจะทำให้คุณมีความสุขเสมอ

You light up my world like a million fireflies
คุณทำให้โลกของฉันสว่างไสว เหมือนหิ่งห้อยนับล้านตัว

Love does not consist in gazing at each other, but in looking outward together in the same direction.-Antoine de Saint-Exup?ry
ความรักไม่ได้อยู่ที่การจ้องมองกันและกัน แต่คือการมองออกไปด้วยกันในทิศทางเดียวกัน

Thank you for being there for me and thank you for loving me so much.
ขอบคุณที่อยู่เคียงข้างฉัน และขอบคุณที่รักฉันมาก

Come back stronger, like the waves.
จงกลับมาแข็งแรงเหมือนคลื่น

Love starts as a feeling.
ความรักเริ่มต้นจากความรู้สึก

20 แคปชั่นขอบคุณความรักดี ๆ ภาษาอังกฤษ
30 แคปชั่น ความรักดี ๆ ภาษาอังกฤษ
20 แคปชั่น คำคมอกหัก ประโยคน้อยใจ เศร้า ๆ ภาษาอังกฤษ