Monday, 27 May 2024

30 (แคปชั่น) คำคมความรักหวาน ๆ ภาษาอังกฤษ (True love is quiescent.ความรักที่แท้จริงจะสงบนิ่ง)

Only you can break my walls down.
มีเพียงคุณเท่านั้นที่สามารถทำลายกำแพงของฉันลงได้

True love is quiescent.
ความรักที่แท้จริงจะสงบนิ่ง

You have to understand that no one is perfect.
คุณต้องเข้าใจว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบ

Love is unselfish.
ความรักคือการไม่เห็นแก่ตัว

It may be an old cliche, but I think true love will last it has no end.
มันอาจจะเป็นคำโบราณ แต่ฉันคิดว่ารักแท้จะคงอยู่ มันไม่มีที่สิ้นสุด

The truth is that there is no such thing as a perfect person.
ความจริงก็คือว่า ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าคนที่สมบูรณ์แบบ

In order to be happy oneself it is necessary to make at least one other person happy.-Theodor Reik
เพื่อให้ตนเองมีความสุข จำเป็นต้องทำให้ผู้อื่นมีความสุขอย่างน้อยหนึ่งคน

Finding the right person is a very difficult thing.
การหาคนที่ใช่นั้นเป็นสิ่งที่ยากมาก

It can take time to come to an understanding with your lover.
การปรับความเข้าใจกับคนรักอาจต้องใช้เวลา

Love is like war: easy to begin but very hard to stop.-HL Mencken
ความรักก็เหมือนสงคราม เริ่มต้นง่าย แต่หยุดยากมาก

Love is the greatest power in the universe.
ความรักคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาล

Love is an emotion that makes us feel so many things.
ความรักเป็นอารมณ์ที่ทำให้เรารู้สึกได้หลายอย่าง

20 (แคปชั่น) คำคม ความรักแบบผู้ใหญ่
30 (แคปชั่น) คำคมความรักหวาน ๆ ภาษาอังกฤษ
20 นิยามของความรัก ภาษาอังกฤษ
30 คําคมความรักภาษาอังกฤษ ความหมายดีๆ

Love isn’t finding a perfect person.
ความรักไม่ใช่การหาคนที่สมบูรณ์แบบ

Love transforms negative qualities into positive ones and turns anger into kindness.
ความรักเปลี่ยนคุณสมบัติด้านลบให้กลายเป็นด้านบวก และเปลี่ยนความโกรธเป็นความเมตตา

What we have once enjoyed we can never lose.All that we love deeply becomes a part of us.
สิ่งที่เราเคยมีความสุข เราจะไม่มีวันสูญเสีย ทุกสิ่งที่เรารักอย่างสุดซึ้งจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเรา

One of the greatest regrets in life is being what others would want you to be, rather than being yourself.-Shannon L. Alder
ความเสียใจที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตคือการเป็นในสิ่งที่คนอื่นอยากให้คุณเป็น มากกว่าการเป็นตัวของตัวเอง

Love makes us overcome the greatest and the most challenging obstacles.
ความรักทำให้เราเอาชนะอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่และท้าทายที่สุด

Love isn’t something you find.Love is something that finds you.-Loretta Young
ความรักไม่ใช่สิ่งที่คุณตามหา ความรักคือสิ่งที่ตามหาคุณ

How you love yourself is how you teach others to love you.-Rupi Kaur
การที่คุณรักตัวเองคือการที่คุณสอนให้คนอื่นรักคุณ

We all know how great it feels like to be loved.
เราทุกคนรู้ดีว่าการได้รับความรักนั้นดีแค่ไหน

Love is shown more in deeds than in words.-Saint Ignatius
ความรักแสดงออกด้วยการกระทำมากกว่าคำพูด

You are enough just as you are.-Meghan Markle
คุณก็เพียงพอแล้วในแบบที่คุณเป็น

I would rather spend one lifetime with you, than face all the ages of this world alone.-J.R.R. Tolkien
ฉันยอมใช้เวลาชั่วชีวิตร่วมกับคุณ ดีกว่าเผชิญโลกนี้เพียงลำพัง

Love is like the wind, you can’t see it but you can feel it.-Nicholas Sparks
ความรักก็เหมือนสายลม มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้

Love is not finding the perfect person but loving the imperfect person perfectly
ความรักไม่ใช่การหาคนที่สมบูรณ์แบบ แต่เป็นการรักคนที่ไม่สมบูรณ์แบบอย่างสมบูรณ์แบบ

I’m much more me when I’m with you.-Unknown
ฉันเป็นตัวฉันมากขึ้น เมื่อฉันอยู่กับคุณ

Where there is great love, there are always miracles.-Willa Cather
ที่ใดมีความรักยิ่งใหญ่ ที่นั่นมีปาฏิหารย์เสมอ

Love is an act of endless forgiveness.
ความรักคือการให้อภัยอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

Let us always meet each other with smile, for the smile is the beginning of love.
ขอให้เราพบกันด้วยรอยยิ้มเสมอ เพราะรอยยิ้มคือจุดเริ่มต้นของความรัก

Have enough courage to trust love one more time and always one more time.-Maya Angelou
จงมีความกล้าพอ ที่จะเชื่อใจในความรักอีกสักครั้งและตลอดไป

20 แคปชั่น คําคมเศร้า น้อยใจ อกหัก ภาษาอังกฤษ
30 แคปชั่น คำคมอกหัก น้อยใจ ภาษาอังกฤษ
20 แคปชั่น คำคม น้อยใจใครจะรู้ ภาษาอังกฤษ