Tuesday, 16 July 2024

40 แคปชั่นเพื่อน มิตรภาพดี ๆ ภาษาอังกฤษ (Friends are mirror of ourselves.เพื่อนคือกระจกสะท้อนตัวเรา)

Having a best friend is one of the most beautiful gifts in life .
การมีเพื่อนที่ดีที่สุด เป็นหนึ่งในของขวัญที่สวยงาม ที่สุดในชีวิต

A true friend is important for innumerable reasons.
เพื่อนแท้มีความสำคัญด้วยเหตุผลนับไม่ถ้วน

A friend helps you acknowledge your strengths and which helps make you believe more in yourself.
เพื่อนช่วยให้คุณรับรู้ถึงจุดแข็งของคุณ และช่วยให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น

A good friend helps you make the right choices in times of confusion and doubt.
เพื่อนที่ดีจะช่วยให้คุณเลือกสิ่งที่ถูกต้องในยามสับสนและสงสัย

A healthy friendship, like any other relationship, requires effort from both parties.
มิตรภาพที่ดีก็เหมือนกับความสัมพันธ์อื่นๆ ที่ต้องใช้ความพยายามจากทั้งสองฝ่าย

A good friend give each other space.
เพื่อนที่ดีจะให้พื้นที่ซึ่งกันและกัน

A good friend keep the promises you make.
เพื่อนที่ดีจะรักษาสัญญาที่ให้ไว้

Do not judge your friend or what they share with you.
อย่าตัดสินเพื่อนของคุณ หรือสิ่งที่พวกเขาแบ่งปันกับคุณ

Friendship is as strong as it is fragile.
มิตรภาพแข็งแกร่งพอ ๆ กับที่เปราะบาง

Friends are mirror of ourselves.
เพื่อนคือกระจกสะท้อนตัวเรา

Imagine you have no friends, you are a lonely person.
จินตนาการว่าคุณไม่มีเพื่อน คุณก็จะเป็นคนโดดเดี่ยว

Friends are perfect companion.
เพื่อนคือคู่หูที่สมบูรณ์แบบ

As a rational creature you have to have need of companions.
ในฐานะสิ่งมีชีวิตที่มีเหตุผล คุณจำเป็นต้องมีเพื่อน

Sometimes the most ordinary things can be made extraordinary, just by doing them with the right people.This rights people are maybe those whom we called friend.
บางครั้งสิ่งที่ธรรมดาที่สุด ก็สามารถทำให้พิเศษได้ เพียงแค่ทำกับคนที่เหมาะสม สิทธินี้อาจจะเป็นคนที่เราเรียกว่าเพื่อน

40 แคปชั่น คำคม มิตรภาพ เพื่อนแท้ ภาษาอังกฤษ
50 คําคม friend zone ภาษาอังกฤษ
40 แคปชั่นเพื่อน มิตรภาพดี ๆ ภาษาอังกฤษ
30 คำคมมิตรภาพ ภาษาอังกฤษสั้น ๆ

Friend is a helping hand alway.
เพื่อนคือมือที่คอยช่วยเหลือเสมอ

If a friend does help you in tiny tiny work of yours it will be matter of great happiness because you will realize someone is there for you.
ถ้าเพื่อนช่วยคุณทำงานเล็ก ๆ น้อย ๆ มันจะเป็นเรื่องที่มีความสุขมาก เพราะคุณจะรู้ว่ามีคนอยู่เคียงข้างคุณ

A good friend never let you down.
เพื่อนที่ดีไม่เคยทำให้คุณผิดหวัง

A good friend will not tell you exactly what to do but they will encourage you to do what already know in your heart is right.
เพื่อนที่ดีจะไม่บอกคุณว่าต้องทำอะไร แต่พวกเขาจะสนับสนุนให้คุณทำในสิ่งที่คุณรู้อยู่แล้วว่าถูกต้อง

As you grow older, though, the number of close friends you have tends to decline.This is natural.
เมื่อคุณโตขึ้น จำนวนเพื่อนสนิทที่คุณมีมีแนวโน้มที่จะลดลง นี่เป็นเรื่องธรรมชาติ

Having a best friend is a huge bonus in life.
การมีเพื่อนที่ดีที่สุดคือโบนัสที่ยิ่งใหญ่ในชีวิต

We tend to pick friends who share similar interests.
เรามักจะเลือกเพื่อนที่มีความสนใจเหมือนกัน

A best friend is someone you don’t have to fill in the blanks.Because they already know all details of your life.
เพื่อนที่ดีที่สุดคือคนที่คุณไม่จำเป็นต้องเติมคำในช่องว่าง เพราะพวกเขารู้รายละเอียดทั้งหมดในชีวิตของคุณแล้ว

Healthy friendships tend to make us happier
มิตรภาพที่ดีมักจะทำให้เรามีความสุขมากขึ้น

Friends are always there for us, whether we need a shoulder to cry on or someone to celebrate with.
เพื่อนอยู่เคียงข้างเราเสมอ ไม่ว่าเราต้องการไหล่ไว้ร้องไห้หรือมีคนมาร่วมฉลองด้วย

One sincere word of encouragement after failure is worth more than a day of praise after success and true friends will do it for you.
หนึ่งคำให้กำลังใจที่จริงใจหลังจากความล้มเหลว มีค่ามากกว่าคำชมหนึ่งวันหลังจากประสบความสำเร็จ และเพื่อนแท้จะทำเพื่อคุณ

Friends are people we can count on no matter what.
เพื่อนคือคนที่เราไว้ใจได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม

We can be ourselves around friends and know that they will still accept us.
เราสามารถเป็นตัวของตัวเองได้เมื่ออยู่ใกล้เพื่อน และรู้ว่าพวกเขาจะยังยอมรับเราอยู่

Friends are who make us burst into laughter when we’re down in the dumps.
เพื่อนคือผู้ที่ทำให้เราระเบิดเสียงหัวเราะ เมื่อเราตกลงไปในกองขยะ

Friends make us feel less alone.
เพื่อนทำให้เรารู้สึกโดดเดี่ยวน้อยลง

A good friend will always be there for you, whether they’re cheering you on or holding your hand when you’re having a good cry.
เพื่อนที่ดีจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอ ไม่ว่าพวกเขาจะให้กำลังใจคุณหรือจับมือคุณเมื่อคุณร้องไห้

Friends are not someone who will solve all your problems, friends are who will face them with you.
เพื่อนไม่ใช่คนที่จะแก้ปัญหาทั้งหมดของคุณ แต่เพื่อนคือคนที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาเหล่านั้นร่วมกับคุณ

Good friends make us laugh and help us enjoy life more.
เพื่อนที่ดีทำให้เราหัวเราะและช่วยให้เราสนุกกับชีวิตมากขึ้น

Friend know us so well, they are able to see things that we can’t, and aren’t afraid to share their dose of reality with you.
เพื่อนรู้จักเราดี พวกเขาสามารถเห็นสิ่งที่เรามองไม่เห็น และไม่กลัวที่จะแบ่งปันความเป็นจริงกับคุณ

Best friends have seen us at our best and worst.It’s important to have someone in our lives we feel totally at ease with.
เพื่อนที่ดีที่สุดจะเห็นเราดีที่สุดและแย่ที่สุด สิ่งสำคัญคือต้องมีใครสักคนในชีวิตที่เรารู้สึกสบายใจด้วย

Good friends help us to develop our self-esteem.
เพื่อนที่ดีจะช่วยให้เราพัฒนาความภาคภูมิใจในตนเอง

Sometimes friends are only person who understand you.
บางครั้งเพื่อนก็เป็นเพียงคนที่เข้าใจคุณ

One of our most basic fears is being alone.
ความกลัวพื้นฐานที่สุดอย่างหนึ่งของเรา คือการอยู่คนเดียว

Friends will understand when you need to have fun and when not.
เพื่อนจะเข้าใจว่าเมื่อใดที่คุณต้องสนุกและเมื่อใดไม่ควร

Friends can make you more perfect.
เพื่อนสามารถทำให้คุณสมบูรณ์แบบมากขึ้น

Friends will always understand what you going through.
เพื่อนจะเข้าใจสิ่งที่คุณเจอเสมอ

40 แคปชั่น เพื่อน มิตรภาพดี ๆ
30 คำคมเพื่อน ภาษาอังกฤษ
30 คำคมเพื่อน มิตรภาพ ความผูกพัน
50 แคปชั่นเพื่อนรักภาษาอังกฤษ
40 แคปชั่น คำคม เพื่อนรัก มิตรภาพดี ๆ ภาษาอังกฤษ