Monday, 11 December 2023

50 แคปชั่นพลังบวก ภาษาอังกฤษ (We are what we think. เราเป็นอย่างที่เราคิด)

Sometimes the things we change end up changing us too.
บางครั้งสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลง ก็เปลี่ยนเราด้วยเช่นกัน

What ever you decide to do, make sure it makes you happy.
สิ่งที่คุณตัดสินใจทำ ให้แน่ใจว่ามันทำให้คุณมีความสุข

Life is not for loving others, you must know to love yourself.
ชีวิตไม่ได้มีไว้สำหรับรักคนอื่น คุณต้องรู้จักรักตัวเอง

If you can change your thoughts then your world can change.
ถ้าคุณเปลี่ยนความคิดได้ โลกของคุณก็เปลี่ยนได้

The face may lie to you, but the eyes are always true.
ใบหน้าอาจโกหกคุณ แต่ดวงตาคือความจริงเสมอ

Take your life seriously, joking with your life is not very funny.
จงจริงจังกับชีวิต การล้อเล่นกับชีวิตมันไม่ตลกเลย

By challenging yourself you can know what you are capable of.
ด้วยการท้าทายตัวเอง คุณจะรู้ว่าคุณมีความสามารถอะไร

If you are satisfying everyone then you are definitely not human.
หากคุณทำให้ทุกคนพอใจ แสดงว่าคุณไม่ใช่มนุษย์อย่างแน่นอน

Don’t let others have any strings attached to your life!
อย่าให้ใครมาผูกมัดกับชีวิตคุณ!

As time aged, thoughts of humans were rusted.
เมื่อเวลาผ่านไปความคิดของมนุษย์ก็ขึ้นสนิม

Life is a beautiful journey.
ชีวิตคือการเดินทางที่สวยงาม

Positive thinking helps you live longer.
การคิดบวกจะช่วยให้คุณมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น

We must change our attitude and believe that we will succeed one day.
เราต้องเปลี่ยนทัศนคติ และเชื่อว่าเราจะประสบความสำเร็จในสักวันหนึ่ง

We have three roles here on earth: to learn, to love, and to live.
เรามีสามบทบาทบนโลกนี้: เรียนรู้ รัก และมีชีวิตอยู่

แนะนำ : 43 แคปชั่นเรื่องราวดีๆ
แนะนำ : 39 ชีวิตคิดบวก ยิ้มได้ทุกวัน
แนะนำ : 100 แคปชั่นคิดบวกชีวิต

Today I am fortunate to be alive.
วันนี้ฉันโชคดีที่ยังมีชีวิตอยู่

I am not going to get angry or think badly about others.
ฉันจะไม่โกรธหรือคิดไม่ดีผู้อื่น

Life is a gamble from minute to minute.
ชีวิตคือการเดิมพันทุกนาที

Whether you realize it or not, people are watching your life.
ไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม ผู้คนต่างเฝ้าดูชีวิตของคุณ

Even those who belittle you are watching how you live.
แม้แต่คนที่ดูถูกคุณ ก็ยังดูว่าคุณดำเนินชีวิตอย่างไร

There is no substitute for being yourself.
ไม่มีอะไรมาแทนที่ความเป็นตัวตนของคุณได้

We are what we think.
เราเป็นอย่างที่เราคิด

It is true that the journey of our life begins in our minds.
มันเป็นความจริง ที่การเดินทางของชีวิตเราเริ่มต้นในใจของเรา

The beautiful thing about learning is that no one can take it away from you!
สิ่งที่สวยงามของการเรียนรู้คือ ไม่มีใครสามารถพรากมันไปจากคุณได้!

Nobody is luckier than the other, it’s the secrets each one is trading with that makes things happen.
ไม่มีใครโชคดีไปกว่ากัน มันเป็นความลับของแต่ละคนที่ทำให้สิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้น

Always be yourself.
เป็นตัวของตัวเองเสมอ

Forgive yourself quickly when you make mistake or fail, do not be a victim of it but chose to learn from it.
ให้อภัยตัวเองอย่างรวดเร็วเมื่อคุณทำผิดพลาดหรือล้มเหลว อย่าตกเป็นเหยื่อของมัน แต่เลือกที่จะเรียนรู้จากมัน

Do what is right, for the right reason.
ทำสิ่งที่ถูกต้องด้วยเหตุผลที่ถูกต้อง

Don’t expect others to read your mind.
อย่าคาดหวังให้คนอื่นอ่านใจคุณ

We must be willing to be a little vulnerable, we must be willing to be hurt a little,if necessary.
เราต้องยอมอ่อนน้อมถ่อมตนบ้าง เราต้องยอมเจ็บบ้าง ถ้าจำเป็น

The most wasted of days is one without laughter. -EE Cummings
วันที่สูญเปล่ามากที่สุด คือวันที่ไม่มีเสียงหัวเราะ

แนะนำ : 46 แคปชั่นชีวิตต้องสู้
แนะนำ : 57 แคปชั่นทัศนคติ
แนะนำ : 20 แคปชั่น คำคมน้อยใจแฟน

Life can still get you down.Because it’s inevitable.
ชีวิตทำให้คุณผิดหวังได้ เพราะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้

Never let failure get to your heart.
อย่าปล่อยให้ความล้มเหลวเข้ามาในหัวใจของคุณ

Believe you can and you’re halfway there. -Theodore Roosevelt
เชื่อเถอว่าทำได้ และคุณมาถึงครึ่งทางแล้ว

Don’t worry, you’re going to make it through this!
ไม่ต้องกังวล คุณจะต้องผ่านมันไปได้!

Because the sun will shine again after the storm.
เพราะพระอาทิตย์จะส่องแสงอีกครั้งหลังพายุ

We all make mistakes and even regret things in our past.
เราทุกคนเคยทำผิดพลาด และเสียใจกับสิ่งที่ผ่านมา

Not to compare yourself to others.
อย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น

People who have no vision also have no goal or purpose-nothing to shoot for.
คนที่ไม่มีวิสัยทัศน์ ก็ไม่มีจุดหมายหรือจุดประสงค์อะไรเช่นกัน

Be invested in your happiness no matter how difficult it is to live a happy life.
จงทุ่มเทให้กับความสุข ไม่ว่าชีวิตจะยากลำบากเพียงใด

Don’t let go until you win.
อย่าปล่อยมือจนกว่าคุณจะชนะ

Life has its advantages and disadvantages.
ชีวิตมีทั้งข้อดีและข้อเสีย

Never be ashamed of struggling for what you want in life.
อย่าละอายที่จะต้องดิ้นรนเพื่อสิ่งที่คุณต้องการในชีวิต

Cowards would never understand what it means to live a life based on deep-seated convictions.
คนขี้ขลาด จะไม่มีวันเข้าใจความหมายของการใช้ชีวิตตามความเชื่อมั่นที่ฝังลึก

We must never betray our convictions.
เราต้องไม่ทรยศต่อความเชื่อมั่นของเรา

Climb the mountains to see the world, not to be seen by the world.
ปีนภูเขาเพื่อดูโลก ไม่ใช่ให้โลกเห็น

Success is about trying again and again.
ความสำเร็จคือการพยายามครั้งแล้วครั้งเล่า

Looking up at the sky gives me a warm feeling as if I’m seeing an old friend.
มองขึ้นไปบนฟ้าให้ความรู้สึกอบอุ่นราวกับเห็นเพื่อนเก่า

Stop shaming yourself for who you are or what you did.
เลิกอายตัวเองในสิ่งที่คุณเป็นหรือสิ่งที่คุณทำ

Life could be beautiful even regardless of the struggles.
ชีวิตสามารถสวยงามได้แม้จะต้องดิ้นรน

If we believe that tomorrow will be better, we can bear hardship today.
หากเราเชื่อว่าพรุ่งนี้จะดีขึ้น เราก็สามารถทนต่อความทุกข์ยากในวันนี้ได้

30 คำคมภาษาอังกฤษชีวิตคิดบวก ให้กำลังใจ
40 คำคมชีวิต ภาษาอังกฤษ ความหมายดี ๆ
20 คำคมชีวิต สตีฟ จ็อบส์ (Steve Jobs)