เครื่องคิดเลข มีความจำเป็นอย่างมากทั้งนักเรียน เจ้าของธุรกิจ พนักงานออฟฟิต จนถึงคนทั่วไป เครื่องคิดเลขทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้น เพราะมันช่วยให้เราผิดพลาดน้อยลงจนถึงไม่ผิดพลาดเลย เชื่อว่าทุกบ้านย่อมต้องมีเครื่องคิดเลข อย่างน้อยก็จะต้องเลือกใช้แบบราคาที่ไม่แพงมากนัก บวก-ลบ-คูณ-หาร เป็นพื้นฐาน แต่บางกรณีก็ต้องใช้ฟังก์ชั่นที่มากขึ้นไปอีก เพราะจำเป็นที่จะต้องตอบสนองการใช้งานของวิศวกร นักคำนวนทางวิทยาศาสตร์ หรือนักคำนวนภาษี ซึ่งเครื่องคิดเลขจำพวกนี้ก็มีราคาสูงขึ้นไปตามฟังก์ชั่นการใช้งานด้วย...